ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยูเอชที (ปีงบประมาณ 2566) เดือน เมษายน 2566 ถึง เดือน มิถุนายน 2566 โรงเรียนวัดช้างทูน (นมกล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง