ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมกล้องวงจรปิดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง