ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน พร้อมลำโพง รถยนต์โตโยต้า (รถกู้ชีพ) ทะเบียน กข ๙๑๖๙ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง