ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค ๑๓๑ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง