ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (บ้านสางสาวศรีสาคร ฉบับดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง