ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยูเอชที ภาคเรียนที่ 1/2565 (ปีงบประมาณ 2565)เดือน มิถุนายน - กันยายน 2565 โรงเรียนวัดช้างทูน (นมกล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง