ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 334 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง