ชื่อเรื่อง : จ้างเปลี่ยนยางนอกและกะทะ รถยนต์ทะเบียน กข ๕๓๔๒ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง