ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสม Benzalkonium Chloride จำนวน ๒๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง