ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถกระบะบรรทุกดั้ม (ระบบเบรค) ทะเบียน ๘๐-๖๖๕๔ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง