ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ รถขุดตีนตะขาบ ตค 131 ตราดและ รถฟาร์มแทรกเตอร์ ตค 214 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง