ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยูเอชที ภาคเรียนที่1-2/2564 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 โรงเรียนวัดช้างทูน (นมกล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง