ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง