ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ชุดบุ้งกี๋ (รถขุดตีนตะขาบ ตค 131 ตราด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง