ชื่อเรื่อง : ขอเชิญชวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ชื่อไฟล์ : wRjwrYKTue22637.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้