ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ตารางกำหนดวันเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัดิการแห่งรัฐ ที่ ธ.ก.ส.สาขาบ่อไร่ เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 - วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น.
รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ ตารางกำหนดวันเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัดิการแห่งรัฐ ที่ ธ.ก.ส.สาขาบ่อไร่ เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 - วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น.
ชื่อไฟล์ : wgtuwFNMon25859.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1MzYZ9WMon25902.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้