ชื่อเรื่อง : แผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ชื่อไฟล์ : gU95CMvMon32104.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าว เลขที่ 78/2564 วันที่ 13 กันยายน 2564 แผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล