ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ การจองฉีดวัคซีนโควิด -19 ผ่าน QR code (การจองสามารถจองผ่าน อสม, รพสต,รพ.บ่อไร่ และ QR code) ก่อนถึงวันฉีดจะมีเจ้าหน้าที่โทรมาแจ้งยืนยั
ชื่อไฟล์ : 33bubVmWed125251.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้