ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการผ่อนเวลาชำระหนี้ให้กับลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุ
ชื่อไฟล์ : otkSfPBTue93949.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการผ่อนเวลาชำระหนี้ให้กับลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ขอประชาสัมพันธ์ การขยายระยะเวลาการผ่อนเวลาชำระหนี้ให้กับลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุ ตามมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 กันยายน 2564 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้) https://drive.google.com/.../1lbVuBa7SgjK1.../view