องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 85
เดือนนี้ 6,900
เดือนที่แล้ว 13,019
ทั้งหมด 52,609

collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน....เพื่อพิจารณารายงานการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น [22 ธันวาคม 2563]
ผู้โพส : admin
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน...เพื่อการพิจารณาการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และประเมินผลโครงการ [17 พฤศจิกายน 2563]
ผู้โพส : admin
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน...เพื่อการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [18 ตุลาคม 2563]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ผู้โพส : admin
ชื่อเรื่อง : การประชุมคณะกรรมสนับสนันการจัดทำแผน คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน และ ประชาคมท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ผู้โพส : admin
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเกษม มั่นคง
นายก อบต.ช้างทูน
นายเกษม มั่นคง
นายก อบต.ช้างทูน