องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
Chang Thun Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงานส่วนท้องถิ่น, ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง “วินัยและคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ วันที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565
รายละเอียด : โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงานส่วนท้องถิ่น, ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง “วินัยและคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ วันที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 ณ ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน
ผู้โพส : admin