องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
Chang Thun Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
โครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด…ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การฝึกอบรม ขายออนไลน์
รายละเอียด : พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด…ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การฝึกอบรม "การขายสินค้าออนไลน์” (หลักสูตร 30 ชั่วโมง ) โดยได้รับเกียรติจาก นายประทีป เลขาพันธ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชัย พงษ์พัฒนพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด นายเกษม มั่นคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 อบต.ช้างทูน
ผู้โพส : admin