องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
Chang Thun Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ปลัดจังหวัดตราด นำคณะตรวจแรงงานในล้งผลไม้ พื้นที่อำเภอบ่อไร่ ตามมาตรการป้องกันโควิด -19
รายละเอียด : ปลัดจังหวัดตราด นำคณะตรวจแรงงานในล้งผลไม้ พื้นที่อำเภอบ่อไร่ ตามมาตรการป้องกันโควิด -19 (14 มิ.ย. 65 ) ชุดตรวจคณะทำงานเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในสถานประกอบการจังหวัดตราด นำโดย นายพีระ เอี่ยมสุนทร ปลัดจังหวัดตราด พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจแรงงานในสถานประกอบการรวบรวมผลไม้ (ล้งผลไม้) ในพื้นที่อำเภอบ่อไร่ โดยจัดชุดตรวจ 3 ชุด ประกอบด้วยชุดที่ 2 ตรวจในพื้นที่ตำบลช้างทูน ซึ่งการตรวจสถานประกอบการในครั้งนี้เป็นการตรวจประเมินสถานประกอบการว่าได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัดหรือไม่ เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงซื้อขายผลไม้ ซึ่งนอกจากเป็นการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 แล้ว ยังเป็นการสร้างความมั่นใจในคุณภาพผลไม้ปลอดโควิด -19 ของจังหวัดตราด อีกด้วย สำหรับการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจประเมินสถานประกอบการโรงคัดแยกบรรจุผลไม้ (ล้งผลไม้) ป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธาน เพื่อป้องกันปัญหาโควิด -19 ในกลุ่มแรงงานล้งผลไม้ในห้วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตผลไม้ออกสู่ตลาดจำนวนมาก โดยมีแบบประเมินการออกตรวจในครั้งนี้ 10 ข้อ อาทิ พนักงานต้องได้รับตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วย ATK ทุก 7 วัน มีการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน มีการเว้นระยะห่าง หรือการคัดกรองก่อนเข้าทำงาน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบว่าสถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ตามที่ภาครัฐกำหนดไว้หรือไม่ โดยจะมีการจัดระดับคะแนน เป็นระดับ A / B / C / D เพื่อสะดวกแก่การแนะนำให้สถานประกอบการปรับปรุงแก้ไข อย่างไรก็ตามคณะตรวจประเมินได้เน้นย้ำให้สถานประกอบการนำแรงงานในล้งผลไม้ทุกแห่งที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด -19 เข้ารับวัคซีน โดยสามารถติดต่อขอรับวัคซีนได้ที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง /…
ผู้โพส : admin