องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
Chang Thun Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
กิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชันสากล
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน จัดกิจกรรมในวันต่อต้าน คอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในวันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐น. ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ปท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีทุกภาคส่วน กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)ในวันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" พร้อมกันทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค นับเป็นมิติใหม่ในการสร้างเจตจำนงทางการเมืองที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการ แก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วน และให้เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงขึ้น นั้น
ผู้โพส : admin