องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
Chang Thun Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
รายละเอียด : เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กองทูนหลักประกันสุขภาพ อบต.ช้างทูน จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง พิจารณา ดังนี้ ๑.รายงานผลการดำเนินงาน รายงานสถานะการเงิน และรายงานรายรับเงิน ๒.แผนการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ๓.แผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ๔.การพิจารณาโครงการ แผนสุขภาพชุมชน
ผู้โพส : admin