องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
Chang Thun Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
รายละเอียด : นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
ผู้โพส : admin