องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
Chang Thun Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียด : วันที่ 22 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) โดยในการประชุมในครั้งนี้มีวาระ 1.เรื่อง การเลือกประธานคณะกรรมการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน (แทนที่หมดวาระ) 2.เรื่อง การเลือกเลขานุการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน (แทนที่หมดวาระ) 3.เรื่อง การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)
ผู้โพส : admin