องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
Chang Thun Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
การบริการสาธารณะ โดยการซ่อมแซมถนนเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณ ซอย1 เชื่อม ซอย 2/1 ในคำร้องทั่วไปในรายนายสมชาย เสาวนาม
รายละเอียด : การบริการสาธารณะที่อยู่ในอำนาจขององค์กรปกครองท้องถิ่น เป็นกิจการที่เกี่ยวกับท้องถิ่นโดยเฉพาะ และเป็นไปเพื่อสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยมีลักษณะ คือ -เป็นกิจการที่เป็นไปเพื่อสนองความต้องการของคนในท้องถิ่นนั้น ที่สามารถแยกออก หรือมีลักษณะที่แตกต่างจากท้องถิ่นอื่นได้ -เป็นกิจการที่ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของประชาชนในท้องถิ่น เช่น 1.จัดให้น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร 2.บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.การบำรุงทางเดิน ทางเท้าและถนน เป็นต้น
ผู้โพส : admin