องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
Chang Thun Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
โครงการบริหารจัดการขยะภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
รายละเอียด : ????เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ดำเนินการ โครงการบริหารจัดการขยะภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ “กิจกรรมอบรมแกนนำจัดการขยะของเสียอันตรายชุมชน รุ่นที่๑” และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง หมู่บ้านและองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ในการจัดการบริหารขยะของเสียอันตรายชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ สมาชิกสภาฯ ,กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน, อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.),อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) จำนวน ๔๕ คน ???????? ขอขอบคุณคณะวิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด ????????ขอขอบคุณแกนนำทุกท่าน ที่ร่วมมือร่วมใจและตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมในตำบลช้างทูนของเราค่ะ
ผู้โพส : admin