องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
Chang Thun Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการบริหารจัดการขยะภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [15 มีนาคม 2566]
การบริการสาธารณะโดยการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด บริเวณเส้นทางซอยวังอ้อ หมู่ที่ ๒ [28 กุมภาพันธ์ 2566]
การประชุมจัดการแข่งขันกีฬา "ช้างทูนเกมส์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [28 กุมภาพันธ์ 2566]
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [23 กุมภาพันธ์ 2566]
ศูนย์ อปพร. อบต.ช้างทูน จัดการประชุมสมาชิก อปพร. [20 กุมภาพันธ์ 2566]
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๖ [17 กุมภาพันธ์ 2566]
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ดำเนินการแก้ไขและปรับถนน [17 กุมภาพันธ์ 2566]
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อบต.ช้างทูน ดำเนินการสำรวจบ้านพักอาศัยที่เกิดเหตุวาตภัย [17 กุมภาพันธ์ 2566]
กิจกรรม Big Cleaning Day [15 กุมภาพันธ์ 2566]
การตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องพ่นสารเคมี [15 กุมภาพันธ์ 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 - 10 (ทั้งหมด 157 รายการ)