องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
Chang Thun Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
camera_alt ภาพกิจกรรม
ปลัดจังหวัดตราด นำคณะตรวจแรงงานในล้งผลไม้ พื้นที่อำเภอบ่อไร่ ตามมาตรการป้องกันโควิด -19 [15 มิถุนายน 2565]
ตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ [7 มิถุนายน 2565]
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา พระเทพรัตนราชสุดาฯ เทศบาลตำบลบ่อพลอย [4 มิถุนายน 2565]
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 (๓ มิถุนายน) โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารที่ทำการอบต.ช้างทูน [2 มิถุนายน 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ [17 พฤษภาคม 2565]
-การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ และแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน [2 พฤษภาคม 2565]
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี... [7 เมษายน 2565]
การบริการสาธารณะ โดยการซ่อมแซมถนนเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณ ซอย1 เชื่อม ซอย 2/1 ในคำร้องทั่วไปในรายนายสมชาย เสาวนาม [1 เมษายน 2565]
กิจกรรมการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด - 19 ให้แก่บุคลากร อบต.ช้างทูน [28 มีนาคม 2565]
การบริการสาธารณะ โดยการฝั่งท่อซอยหลังโรงเรียนบ้านหนองแฟบ หมู่ที่ 3 [24 มีนาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 - 10 (ทั้งหมด 126 รายการ)