องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
Chang Thun Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ “การจัดทำถังขยะเปียก” [25 พฤศจิกายน 2565]
การประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลช้างทูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ครั้งที่๑) [25 พฤศจิกายน 2565]
การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 (เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565) [25 พฤศจิกายน 2565]
กิจกรรมเหน็บเคียวเกี่ยวข้าว ภายใต้โครงการ “ปักดำวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ”สืบสานประเพณีตำบลช้างทูน [22 พฤศจิกายน 2565]
อุพินถัตนจรกถา”เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ ๒ [3 ตุลาคม 2565]
โครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด…ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การฝึกอบรม ขายออนไลน์ [1 กันยายน 2565]
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงานส่วนท้องถิ่น, ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง “วินัยและคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ วันที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 [29 สิงหาคม 2565]
อุพินถัตนจรกถา”เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [26 สิงหาคม 2565]
”รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๙๐ ล้านต้น” [24 สิงหาคม 2565]
โครงการมอบถุงยังชีพ พ่นยาฆ่าเชื้อให้กับครัวเรือนที่พบผู้ป่วย เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในเขตตำบลช้างทูน [23 สิงหาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 - 10 (ทั้งหมด 141 รายการ)