องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 288
เดือนนี้ 4,582
เดือนที่แล้ว 11,977
ทั้งหมด 58,635

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น”บริเวณสระน้ำบ้านหนองมาตร หมู่ ๔ ต.ช้างทูน [27 พฤษภาคม 2564]
ติดป้ายประชาสัมพันธ์ [14 พฤษภาคม 2564]
กิจกรรมประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม [12 พฤษภาคม 2564]
กิจกรรมซ่อมแซมบ้านผู้พิการ หมู่ที่ 1 [12 พฤษภาคม 2564]
กิจกรรมซ่อมแซมถนน ซอยกำเนิด หมู่ที่ 1 [11 พฤษภาคม 2564]
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19 มาตรการส่วนบุคคล เข้ม มาตรการ D-M-H-T-T-A [30 เมษายน 2564]
การติดธงสัญลักษณ์ [30 เมษายน 2564]
โครงการเชิดชูคนดีคนเก่ง (รับวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย) ประจำปี 2564 [9 เมษายน 2564]
กิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ [19 มีนาคม 2564]
ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในและหารือเรื่องการใช้น้ำ ในปี 2564 [17 กุมภาพันธ์ 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 61 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเกษม มั่นคง
นายก อบต.ช้างทูน
นายเกษม มั่นคง
นายก อบต.ช้างทูน