องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
Chang Thun Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
account_box กองช่าง
นายโสรัจจ์ สังข์ทอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น (ว่าง)
-ว่าง-
นายช่างโยธา
นางสาวศศิประภา สุขประเสริฐ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวสุกัญญา ประทีปทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายศักดิ์ดา ภูมิเชวง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก