องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน


สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 89
เมื่อวาน 155
เดือนนี้ 2,367
เดือนที่แล้ว 8,265
ทั้งหมด 39,329

account_box กองคลัง
นางสาวอรุณีย์ สุขสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0616579289
นางสาวอรุณีย์ สุขสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0616579289
-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายไอราวัณ โพธิ์งาม
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายไอราวัณ โพธิ์งาม
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวอรวรรณ อยู่พรมชาติ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวอรวรรณ อยู่พรมชาติ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวพิลาศลักษณ์ เสพรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวพิลาศลักษณ์ เสพรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเกษม มั่นคง
นายก อบต.ช้างทูน
นายเกษม มั่นคง
นายก อบต.ช้างทูน