องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
Chang Thun Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
account_box สมาชิกสภา
นายประยุทธ เนียมหอม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน
โทร : 092-2855386
นายประดิษฐ์ ถนัดวัน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน
โทร : 089-0995865
นางสาวดรุณี แสงคล้อย
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน
โทร : 089-2131877
นายศิริพงษ์ ดีป้องไฟ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน หมู่ที่ 3
โทร : 098-9154356
นายอำนวย โกฐสอน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน หมู่ที่ 4
โทร : 086-1112682
นางศรีมงคล แสนโต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน หมู่ที่ 6
โทร : 080-9951836