องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน


สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 118
เมื่อวาน 184
เดือนนี้ 2,396
เดือนที่แล้ว 8,294
ทั้งหมด 39,358

account_box สำนักปลัด
นางสาวขวัญใจ ประมวญ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0868468622
นางสาวขวัญใจ ประมวญ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0868468622
นางสาวกนกพรรณ รัตนสร้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวกนกพรรณ รัตนสร้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายเอกชัย พิมพา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายเอกชัย พิมพา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางวิไลวรรณ อุปสม
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางวิไลวรรณ อุปสม
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางดิสราพร อารีพันธุ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางดิสราพร อารีพันธุ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนิลาวรรณ แสนบุญเรือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนิลาวรรณ แสนบุญเรือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสังวาลย์ สายสังข์
แม่ครัว
นางสังวาลย์ สายสังข์
แม่ครัว
ว่าง
พนักงานขับรถยนต์
ว่าง
พนักงานขับรถยนต์
นายสมบัติ วิริยางกูรภาพ
ภารโรง
นายสมบัติ วิริยางกูรภาพ
ภารโรง
นายดิเรก ถำอุทก
คนงาน
นายดิเรก ถำอุทก
คนงาน
นายดิลก ภูมิเชวง
คนงาน
นายดิลก ภูมิเชวง
คนงาน
นายธีระณัฐ เพ็ชรบุญมี
คนงาน
นายธีระณัฐ เพ็ชรบุญมี
คนงาน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเกษม มั่นคง
นายก อบต.ช้างทูน
นายเกษม มั่นคง
นายก อบต.ช้างทูน