องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน


สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 123
เมื่อวาน 189
เดือนนี้ 2,401
เดือนที่แล้ว 8,299
ทั้งหมด 39,363

account_box กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับต้น
-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับต้น
นางสาวพยอม ตาลพล
ครู ชำนาญการ
นางสาวพยอม ตาลพล
ครู ชำนาญการ
นางสาวเพียร เปรื่องเวช
ครู
นางสาวเพียร เปรื่องเวช
ครู
นางสาววงค์เดือน ฉบับดี
ครู
นางสาววงค์เดือน ฉบับดี
ครู
นางสาวจิรนันท์ จรูญเรือง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวจิรนันท์ จรูญเรือง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวธัญชนก ภิรักษ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวธัญชนก ภิรักษ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเกษม มั่นคง
นายก อบต.ช้างทูน
นายเกษม มั่นคง
นายก อบต.ช้างทูน