องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 33
เดือนนี้ 5,371
เดือนที่แล้ว 11,213
ทั้งหมด 66,533

info ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนหน่วยงาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนของชาวชอง-ซัมเร บ้านช้างทูน “ชาวชอง” เป็นชนพื้นถิ่นดั้งเดิมที่ตั้งรกรากอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทย ในบริเวณจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด แต่เดิมชาวชองมีภาษาพูดและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง แต่ปัจจุบันสูญหายไปเป็นจำนวนมากเนื่องจากลูกหลานชาวชองได้รับการศึกษาและ เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้ห่างไกลจากกระบวนการสืบทอดมรดกวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ ชาวชองที่อาศัยอยู่ในถิ่นอื่นมักเรียกชาวชองที่อาศัยอยู่ในตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราดว่า“สำเหร่”หรือ“ซัมเร”(samrae) เพราะมีรูปลักษณ์ต่างจากชาวชองโดยทั่วไป กล่าวคือ มีผิวคล้ำ ตาโต ผมหยิกหยักศก ทั้งนี้เนื่องจาก การที่มีชาวเขมร ชาวลาว ชาวกุลา และชาวไทยอีสาน อพยพเข้ามาเสี่ยงโชคขุดพลอยในอำเภอบ่อไร่ “ยุคตื่นพลอย” หรือยุคที่อุตสาหกรรมเหมืองแร่รัตนชาติรุ่งเรืองในช่วงปี พ.ศ.2511-2513 เมื่อมีการแต่งงานข้ามเผ่าพันธุ์จึงทำให้เกิดการผสมผสานวัฒนธรรมที่หลากหลาย ดังนั้นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวชองบ้านช้างทูนจึงมีความแตกต่างจากชาวชองในท้องถิ่นอื่นๆ โดยเฉพาะ พิธีกรรมการทรงผีบรรพบุรุษ ที่ประกอบด้วย พิธีทรงผีหิ้งของชาวชองดั้งเดิม พิธีทรงผีเทวดาของชาวชองเชื้อสายลาว พิธีทรงผีละมดของชาวชองเชื้อสายเขมร เป็นต้น ซึ่งยังคงถือปฏิบัติสืบมาให้เห็นอยู่ในปัจจุบันและสะท้อนให้เห็นว่าชาวชอง บ้านช้างทูน มีความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติที่แน่นแฟ้นโดยสืบทอดทางมารดาเป็นสำคัญ ดังนั้นกลุ่มสตรีผู้อาวุโสของหมู่บ้านจึงมีบทบาทเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมเหล่านี้ ภาษาถิ่น ภาษาชอง (ประชาชนเฉพาะกลุ่ม) ประเพณีและงานประจำปี ปฏิทินวิถีชีวิตชุมชนของชาวชอง-ซัมเร บ้านช้างทูน พิธีทรงผีหิ้ง ของชาวชอง มีเฉพาะช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนของทุกปี พิธีทรงผีละมด ของชาวชองเชื้อสายเขมร มีเฉพาะช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี พิธีทรงผีเทวดา ของชาวชองเชื้อสายลาว มีเฉพาะช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี พิธีลอยเรือตะโก มีเฉพาะช่วงวันออกพรรษา หมายเหตุ : **กิจกรรมเปลี่ยนตามปฏิทินวิถีชีวิตชุมชนและไม่จัดนอกช่วงเวลาที่กำหนดเนื่องจากมีข้อจำกัดด้านความเชื่อที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของชาวชองบ้านช้างทูน** สินค้าพื้นเมือง/ของที่ระลึก/ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประชาชนในตำบลช้างทูนที่ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ พลาสติกและศิลปะงานเดคูพาจ กล่องเครื่องสำอาง สบู่น้ำผึ้งเดือนห้าผสมทองคำ สบู่มะเฟือง โคมไฟจากคลุ้ม ผลิตภัณฑ์จักสานจากคลุ้ม เป็นต้น
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเกษม มั่นคง
นายก อบต.ช้างทูน
นายเกษม มั่นคง
นายก อบต.ช้างทูน