องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 96
เดือนนี้ 6,911
เดือนที่แล้ว 13,030
ทั้งหมด 52,620

info ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนหน่วยงาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

                             ภูมิปัญญาท้องถิ่น     ชุมชนของชาวชอง-ซัมเร บ้านช้างทูน  “ชาวชองเป็นชนพื้นถิ่นดั้งเดิมที่ตั้งรกรากอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทย ในบริเวณจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด แต่เดิมชาวชองมีภาษาพูดและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง แต่ปัจจุบันสูญหายไปเป็นจำนวนมากเนื่องจากลูกหลานชาวชองได้รับการศึกษาและ เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้ห่างไกลจากกระบวนการสืบทอดมรดกวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ ชาวชองที่อาศัยอยู่ในถิ่นอื่นมักเรียกชาวชองที่อาศัยอยู่ในตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราดว่าสำเหร่หรือซัมเร(samrae) เพราะมีรูปลักษณ์ต่างจากชาวชองโดยทั่วไป กล่าวคือ มีผิวคล้ำ ตาโต ผมหยิกหยักศก ทั้งนี้เนื่องจาก การที่มีชาวเขมร ชาวลาว ชาวกุลา และชาวไทยอีสาน อพยพเข้ามาเสี่ยงโชคขุดพลอยในอำเภอบ่อไร่ยุคตื่นพลอยหรือยุคที่อุตสาหกรรมเหมืองแร่รัตนชาติรุ่งเรืองในช่วงปี พ..2511-2513 เมื่อมีการแต่งงานข้ามเผ่าพันธุ์จึงทำให้เกิดการผสมผสานวัฒนธรรมที่หลากหลาย ดังนั้นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวชองบ้านช้างทูนจึงมีความแตกต่างจากชาวชองในท้องถิ่นอื่นๆ โดยเฉพาะ พิธีกรรมการทรงผีบรรพบุรุษ ที่ประกอบด้วย พิธีทรงผีหิ้งของชาวชองดั้งเดิม   พิธีทรงผีเทวดาของชาวชองเชื้อสายลาว  พิธีทรงผีละมดของชาวชองเชื้อสายเขมร เป็นต้น ซึ่งยังคงถือปฏิบัติสืบมาให้เห็นอยู่ในปัจจุบันและสะท้อนให้เห็นว่าชาวชอง บ้านช้างทูน มีความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติที่แน่นแฟ้นโดยสืบทอดทางมารดาเป็นสำคัญ ดังนั้นกลุ่มสตรีผู้อาวุโสของหมู่บ้านจึงมีบทบาทเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมเหล่านี้

                             ภาษาถิ่น      ภาษาชอง (ประชาชนเฉพาะกลุ่ม)

ประเพณีและงานประจำปี

ปฏิทินวิถีชีวิตชุมชนของชาวชอง-ซัมเร บ้านช้างทูน

พิธีทรงผีหิ้ง ของชาวชอง มีเฉพาะช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนของทุกปี

พิธีทรงผีละมด ของชาวชองเชื้อสายเขมร มีเฉพาะช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี

พิธีทรงผีเทวดา ของชาวชองเชื้อสายลาว มีเฉพาะช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี

พิธีลอยเรือตะโก  มีเฉพาะช่วงวันออกพรรษา

หมายเหตุ : **กิจกรรมเปลี่ยนตามปฏิทินวิถีชีวิตชุมชนและไม่จัดนอกช่วงเวลาที่กำหนดเนื่องจากมีข้อจำกัดด้านความเชื่อที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของชาวชองบ้านช้างทูน**

สินค้าพื้นเมือง/ของที่ระลึก/ผลิตภัณฑ์ชุมชน

                      ประชาชนในตำบลช้างทูนที่ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ชุมชน  ได้แก่ พลาสติกและศิลปะงานเดคูพาจ  กล่องเครื่องสำอาง สบู่น้ำผึ้งเดือนห้าผสมทองคำ สบู่มะเฟือง โคมไฟจากคลุ้ม  ผลิตภัณฑ์จักสานจากคลุ้ม  เป็นต้น        

8. ทรัพยากรธรรมชาติ

 

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเกษม มั่นคง
นายก อบต.ช้างทูน
นายเกษม มั่นคง
นายก อบต.ช้างทูน