องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 77
เดือนนี้ 6,892
เดือนที่แล้ว 13,011
ทั้งหมด 52,601

insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไป

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล    เนื่องจากในสมัยก่อนมีคนอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในหมู่บ้านและในตอนกลางวันชาวบ้านดังกล่าวจะออกจากบ้านไปทำมาหากินในขณะที่ชาวบ้านไม่อยู่ได้มีช้างโขลงหนึ่งออกมาทำลายพืชผลในหมู่บ้านและช้างโขลงนั้น มีช้างพรายตกมันร่วมอยู่ด้วยซึ่งมันอาละวาดถอนต้นไม้และทำลายบ้านเรือนของราษฎรโดยการยกบ้านขึ้นทั้งหลังและทิ้งลงมาแต่ลักษณะการยกของช้างนั้นจะใช้งวงดุลบ้านขึ้นภาษาท้องถิ่น เรียกว่า “ทูน” ดังนั้นชาวบ้านจึงขนานนามหมู่บ้านแห่งนี้ว่า“บ้านช้างทูน” นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตำบลช้างทูนมีหมู่บ้านทั้งหมด 6 หมู่บ้าน และได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ตามประกาศกระทรวง มหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 และได้ปรับขนาดจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2551

ตำบลช้างทูน ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอบ่อไร่ห่างจากอำเภอบ่อไร่ ประมาณ 9 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  58  กิโลเมตร   อาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง ดังนี้

        ทิศเหนือ          ติดต่อกับตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

        ทิศใต้             ติดต่อกับตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด และติดต่อตำบลสะตอ  อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

        ทิศตะวันออก     ติดต่อกับประเทศกัมพูชา และตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

        ทิศตะวันตก      ติดต่อกับตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

1.2  เนื้อที่     ตำบลช้างทูนอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอบ่อไร่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 9 กิโลเมตร ตำบลช้างทูนมีเนื้อที่ประมาณ 67.80 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 41,927 ไร่ เป็นเนื้อที่เพื่อการเกษตร 20,373 ไร่ และที่อยู่อาศัยประมาณ 8,470 ไร่  นอกจากนั้นเป็นเขตป่าสงวนประมาณ 13,084 ไร่

1.3  ลักษณะภูมิประเทศ      เป็นที่ราบสลับที่สูงและภูเขา  โดยมีคลองตัดผ่าน แต่ปัจจุบันสภาพคลองตื้นเขินเนื่องจากการทำเหมืองพลอย

1.4  จำนวนหมู่บ้าน      ตำบลช้างทูนมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  6  หมู่บ้าน  ได้แก่

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

พื้นที่

อันดับเนื้อที่

1

บ้านคลองขวาง         

6,825

3

2

บ้านช้างทูน             

3,125

6

3

บ้านหนองแฟบ         

5,500

4

4

บ้านหนองมาตร        

14,375

1

5

บ้านหนองไม้หอม      

7,850

2

6

บ้านตระกูลพัฒนา     

4,252

5

 

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเกษม มั่นคง
นายก อบต.ช้างทูน
นายเกษม มั่นคง
นายก อบต.ช้างทูน