องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
Chang Thun Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
folder คำสั่งปฏิบัติราชการแทน / รักษาราชการแทน
insert_drive_file แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกอย่างอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 546
insert_drive_file แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 420
insert_drive_file แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 273
insert_drive_file แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268
insert_drive_file การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
insert_drive_file การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238
insert_drive_file การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
find_in_page การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 343
photo การมอบอำนาจให้ปฏิบติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296
photo การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
photo แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272
photo แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
insert_drive_file แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกอย่างอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
photo ประกาศการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
photo แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253
insert_drive_file ชื่อเรื่อง : มอบหมายอำนาจของนายกอบต.ช้างทูน ให้รองนายกอบต.ช้างทูน ปฏิบัติราชการแทน ปี 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1