องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
Chang Thun Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file รายงานประชุมคณะทำงานปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file การเข้าร่วมประชุมชี้แจงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
description แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
insert_drive_file ประกาศการจัดคนลงสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี งบประมาณ 2564-2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที 1 / 2564 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225
description แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 ปรับปรุงครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 289
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1