องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
Chang Thun Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน อบต.ช้างทูน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประกาศนโยบายมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน ประจำเดือน มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 285
insert_drive_file ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247
insert_drive_file ประกาศมาตรการและแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268
insert_drive_file นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์กรค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2553 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1