องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกร้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย
assistant_photo แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกร้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-อิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ
check_box ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ
folder ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
12 พฤษภาคม 2564
insert_drive_file le ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 เดือน ตุลาคม -ธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 23
26 เมษายน 2564
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปรระจำไตรมาส 2 เดือน มกราคม - มีนาคม 2564 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 21
22 มีนาคม 2564
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการตืดตั้งโคมไฟส่องสว่างพร้อมสายพาดดับ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade โดย : admin เปิดอ่าน : 20
24 กุมภาพันธ์ 2564
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำฝังท่อ PVC 6 นิ้ว ฝายช้างทูน 2หลังวัดช้างทูน grade โดย : admin เปิดอ่าน : 19
21 มกราคม 2564
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปรระจำไตรมาส 1 เดือนตุลาคม 63 ถึง เดือน ธันวาคม63 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 26
8 ธันวาคม 2563
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 5 (ช่วงที่ 3 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 29
13 กรกฎาคม 2563
insert_drive_file ชื่อเรื่อง : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่๓ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 19
10 กรกฎาคม 2563
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโครงการขุดสระน้ำบริเวณที่สาธารณะหมู่บ้าน(บริเวฯเขื่อนลิ้นชิ้น ) หมู่ ที่ 4 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] grade โดย : admin เปิดอ่าน : 19
10 กรกฎาคม 2563
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างโครงการขุดสระน้ำบริเวณที่สาธารณะหมู่บ้าน บริเวณเขื่อนลิ้นชิ้นหมู่ที่ 4 บ้านหนองมาตร grade โดย : admin เปิดอ่าน : 25
8 เมษายน 2563
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 21
10 มกราคม 2563
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 20
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 193