องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
Chang Thun Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
folder ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
28 มีนาคม 2565
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระบะบรรทุกดั้ม (ระบบเบรค) ทะเบียน ๘๐-๖๖๕๔ ตราด โดย : admin เปิดอ่าน : 9
21 มีนาคม 2565
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ ทะเบียน บง ๕๘๖๐ ตราด โดย : admin เปิดอ่าน : 10
10 กุมภาพันธ์ 2565
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดย : admin เปิดอ่าน : 9
27 มกราคม 2565
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองคลัง ตู้เก็บแฟ้มชนิดแบ่งช่อง ๒๐ ช่อง จำนวน ๕ ตู้ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 11
27 มกราคม 2565
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองช่าง จำนวน ๔ รายการ โดย : admin เปิดอ่าน : 9
27 มกราคม 2565
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองการศึกษา ฯ ตู้เหล็กบานโล่งสูง ๑๘ ช่อง จำนวน ๔ ตู้ โดย : admin เปิดอ่าน : 9
27 มกราคม 2565
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักปลัด (อปพร.) ตู้บายเปิดมือจับและตู้บานเลื่อนผสม ๔ ฟุต โดย : admin เปิดอ่าน : 7
23 มกราคม 2565
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานปลัด ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนผสมและรถเข็นของ ๔ ล้อ โดย : admin เปิดอ่าน : 7
4 มกราคม 2565
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมยูเอชที ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เดือน ม.ค. - มี.ค. ๖๕ โรงเรียนวัดช้างทูน โดย : admin เปิดอ่าน : 10
4 มกราคม 2565
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมยูเอชที (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕) เดือน ม.ค. - มี.ค. ๖๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดย : admin เปิดอ่าน : 10
1 ธันวาคม 2564
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารสดประกอบอาหารกลางวันให้กัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช้างทูน เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดย : admin เปิดอ่าน : 8
23 พฤศจิกายน 2564
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถติดเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕ วัน โครงการเลือกตั้ง/เลือกตั้งซ่อมผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ โดย : admin เปิดอ่าน : 9
1 ตุลาคม 2564
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นยูเอชที ภาคเรียนที่ ๑-๒/๒๕๖๔ เดือน ต.ค. - ธ.ค. ๖๔ โรงเรียนวัดช้างทูน โดย : admin เปิดอ่าน : 7
12 พฤษภาคม 2564
insert_drive_file le ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 เดือน ตุลาคม -ธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 89
26 เมษายน 2564
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปรระจำไตรมาส 2 เดือน มกราคม - มีนาคม 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 91
22 มีนาคม 2564
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการตืดตั้งโคมไฟส่องสว่างพร้อมสายพาดดับ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 86
24 กุมภาพันธ์ 2564
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำฝังท่อ PVC 6 นิ้ว ฝายช้างทูน 2หลังวัดช้างทูน poll โดย : admin เปิดอ่าน : 92
21 มกราคม 2564
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปรระจำไตรมาส 1 เดือนตุลาคม 63 ถึง เดือน ธันวาคม63 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 89
8 ธันวาคม 2563
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 5 (ช่วงที่ 3 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 93
13 กรกฎาคม 2563
insert_drive_file ชื่อเรื่อง : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่๓ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 82
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2