องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
Chang Thun Subdistrict Administrative Organization

ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกร้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย
assistant_photo แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกร้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-อิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ
check_box ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ
folder ประกาศพนักงานดีเด่น
photo ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับดีเด่นรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
photo ประกาศรายชื่อพนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นประจำปี งบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
photo เรื่อง : ประกาศรายชื่อพนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีผลคะแนนตามปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ปี 2563 ครึ่งปีแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204 |
photo เรื่อง : ประกาศรายชื่อพนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีผลคะแนนตามปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ปี 2562 ครึ่งปีหลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183 |
photo ประกาศรายชื่อพนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีผลคะแนนตามปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ปี 2562 ครึ่งปีแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172 |
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเกษม มั่นคง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน
นายเกษม มั่นคง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 153