องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
Chang Thun Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
folder ประกาศกิจการสภาฯ
photo การประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประชุมครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
photo ประกาศการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประชุมครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประชุมครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file การประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประชุมครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
find_in_page การประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประชุมครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประกาศการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประชุมครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
photo การประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประชุมครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
photo ประกาศการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประชุมครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
photo ประกาศการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประชุมครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
photo ประกาศการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประชุมครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
photo การประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประชุมครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
photo ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2565 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
photo ประกาศการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2565 ประชุมครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
photo ประกาศ การประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริการส่วนตำบลช้างทูน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
photo ประกาศ การกำหนดการประชุมสภองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file ประกาศ การประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริการส่วนตำบลช้างทูน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file ประกาศ การประชุมสภา อบต.ช้างทูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ประชุมครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ช้างทูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154
photo ประกาศประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยที่ 3) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
photo ประกาศการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยที่ 3) ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
1 - 20 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2