องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
Chang Thun Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
photo การริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 403
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาาด ตันน แบบดับเบิ้ลแคบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2.400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 402
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปรระจำไตรมาส 3 เดดือน เมษายน 2563 - มิถุนายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 374
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดสระน้ำบริเวณเขื่อนลิ้นชิ้น หมู่ ๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 374
insert_drive_file ประกาศขอคืนหลักประกันสัญญา (กรณีไม่สามารถติดต่อได้) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 512
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ่อทรัพย์ หมู่ ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 350
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปรระจำไตรมาส 2 เดือน มกราคม - มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 2 (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 6 ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 316
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 2 (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 6 ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 314
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 346
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปรระจำไตรมาส 1 เดือนตุลาคม ถึง เดือน ธันวาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 308
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 335
insert_drive_file การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการต่อเติมกันสาดทั้งสองด้านของอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช้างทูน หลังใหม่ หมู่ 1 ปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 313
insert_drive_file ประกาศราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการต่อเติมกันสาดทั้งสองด้านของอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช้างทูน หลังใหม่ หมู่ 1 ปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 322
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ 6 ปี งบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 304
insert_drive_file ประกาศราคากลางข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ 6 ปี งบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 297
insert_drive_file ประกาศการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.5ม.5 ปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 289
insert_drive_file ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.5 ม.5 ตำบลช้างทูน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 299
insert_drive_file การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก้อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 (บริเวณสะพานท่าโมคคลา) ม.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253
1 - 20 (ทั้งหมด 51 รายการ) 1 2 3