องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
Chang Thun Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
photo ประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดตราด
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่องานขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ขอเชิญชวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน เรื่อง บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่๑)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
photo ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ สังสรรค์สุขใจ ปลอดภัยโรคอาหารเป็นพิษ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันโรคไข้หูดับและเมลิออยด์ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 2) เดือนมกราคม 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
photo ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดตราดใสสะอาด 2566" poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย พ.ศ........ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ พ.ร.บ.ภาษี ป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file หลักเกณฑ์และใบสมัครการประกวด"หนูน้อยนพมาศ" โครงการส่งเสริมการจัดงานตามประเพณีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
find_in_page หลักเกณฑ์และใบสมัครประกวด “กระทงใหญ่” ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดงานตามประเพณีท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
find_in_page หลักเกณฑ์และใบสมัครประกวด “กระทงเล็กสวยงาม” ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดงานตามประเพณีท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
1 - 20 (ทั้งหมด 150 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8