องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกร้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย
assistant_photo แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกร้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-อิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ
check_box ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
photo ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564ภายใต้การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
photo ประชาสัมพันธ์ การจองฉีดวัคซีนโควิด -19 ผ่าน QR code (การจองสามารถจองผ่าน อสม, รพสต,รพ.บ่อไร่ และ QR code) ก่อนถึงวันฉีดจะมีเจ้าหน้าที่โทรมาแจ้งยืนยั poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166 |
photo ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการผ่อนเวลาชำระหนี้ให้กับลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
photo ข่าวประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
photo ของดบริการเต็นท์ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file ประกาศรายงานการเงินและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185 |
photo ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย อบต.ด่านชุมพล poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143 |
photo ประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย อบต.อ่าวใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
photo ประกาศ เรื่อง นโยบายการปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
photo การประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142 |
photo ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามำระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file รายงานสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA ปี งบ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
photo การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202 |
photo ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
photo เปิดรับสมัคร อพม. poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 369 |
photo ประชาสัมพันธ์ การกู้ยืมเงินกองทุนฯ กรณีฉุกเฉิน (วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท ไม่มีดอกเบี้ย ไม่มีผู้ค้ำ) สำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ (สิ้นสุดการลงทะเบียน 31 มีนาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163 |
1 - 20 (ทั้งหมด 72 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเกษม มั่นคง
นายก อบต.ช้างทูน
นายเกษม มั่นคง
นายก อบต.ช้างทูน

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 78