องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
Chang Thun Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo กระทรวงมหาดไทยมีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
photo ประชาสัมพันธ์ รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
photo ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตอบแบบรับฟังความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่...) พ.ศ. ... poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
photo การจัดกิจกรรม“วันท้องถิ่นไทย” 117 ปี ท้องถิ่นไทย เพื่อรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้สาธารณชนให้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
photo การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข ระหว่างวันที่ 1 – 10 เมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
photo ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
photo ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
photo ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
photo ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส จังหวัดตราดใสสะอาด 2565 และ "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
photo กำหนดชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด แจ้งประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
1 - 20 (ทั้งหมด 112 รายการ) 1 2 3 4 5 6