องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
Chang Thun Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ พ.ร.บ.ภาษี ป้าย พ.ศ.๒๕๑๐
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file หลักเกณฑ์และใบสมัครการประกวด"หนูน้อยนพมาศ" โครงการส่งเสริมการจัดงานตามประเพณีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
find_in_page หลักเกณฑ์และใบสมัครประกวด “กระทงใหญ่” ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดงานตามประเพณีท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
find_in_page หลักเกณฑ์และใบสมัครประกวด “กระทงเล็กสวยงาม” ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดงานตามประเพณีท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
photo ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ครั้งที่2 ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 1) เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนธันวาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
photo ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบคัดเลือกพนักงานจ้าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการที่สำคัญและรายจ่ายเพื่อการลงทุน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
photo ประชาสัมพันธ์ ตารางกำหนดวันเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัดิการแห่งรัฐ ที่ ธ.ก.ส.สาขาบ่อไร่ เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 - วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
photo แบบสำรวจคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ที่ประสงค์จะทำงานหรือส่งเสริมอาชีพสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ท่านใดสนใจสามารถกรอกแบบฟอร์ม โดยการแสกน QR CODE หรือติดต่อได้ที่ สำนักปลัด อบต.ช้างทูน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
photo การประชาสัมพันธ์สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หลักสูตร “การขายสินค้าออนไลน์” poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองชะโม๊ะ (ช่วงปลายคลอง ) หมู่ที่ 2 ตามแบบ ม.ข.2527 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศ ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
1 - 20 (ทั้งหมด 136 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7