องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
Chang Thun Subdistrict Administrative Organization

ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกร้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย
assistant_photo แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกร้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-อิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ
check_box ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ประชุม ครั้งที่ 2 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file รรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 29 กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประชุม ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยแรก ประชุมครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประชุม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประชุมครั้ง ที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186 |
insert_drive_file ประกาศการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประชุมครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประชุมครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประชุมครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197 |
insert_drive_file ประกาศการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ประชุมครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประชุม ครั้ง ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195 |
insert_drive_file ประกาศการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประชุมครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประชุม ครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201 |
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเกษม มั่นคง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน
นายเกษม มั่นคง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 95