องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
Chang Thun Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 (วันที่ 23 กันยายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 (วันที่ 11 สิงหาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 (วันที่ 5 สิงหาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 (วันที่ 29 เมษายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 (วันที่ 25 มีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 (วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
find_in_page รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 (วันที่ 7 มกราคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ประชุมครั้งแรก (วันที่ 27 ธันวาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประชุมครั้งที่ 1 (วันที่ 29 กันยายน 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประชุม ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยแรก ประชุมครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประชุม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประชุมครั้ง ที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 280
insert_drive_file ประกาศการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประชุมครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 291
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประชุมครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 297
1 - 20 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2