องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกร้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย
assistant_photo แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกร้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-อิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ
check_box ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ไตรมาส 4 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ไตรมาส 3 ในรอบเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ไตรมาส 2 ในรอบเดือน มกราคม-มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ประจำปี 2563 ไตรมาส 1 รอบเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
insert_drive_file ประกาศสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
insert_drive_file สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
insert_drive_file สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฏาคม ปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135 |
insert_drive_file สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน ปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
insert_drive_file สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
insert_drive_file สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113 |
insert_drive_file สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127 |
insert_drive_file สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม ปี งบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
insert_drive_file สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132 |
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเกษม มั่นคง
นายก อบต.ช้างทูน
นายเกษม มั่นคง
นายก อบต.ช้างทูน

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 91