องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
Chang Thun Subdistrict Administrative Organization

ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกร้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย
assistant_photo แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกร้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-อิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ
check_box ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ไตรมาส 4 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ไตรมาส 3 ในรอบเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181 |
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ไตรมาส 2 ในรอบเดือน มกราคม-มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191 |
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ประจำปี 2563 ไตรมาส 1 รอบเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181 |
insert_drive_file ประกาศสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183 |
insert_drive_file สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166 |
insert_drive_file สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173 |
insert_drive_file สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฏาคม ปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179 |
insert_drive_file สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182 |
insert_drive_file สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163 |
insert_drive_file สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน ปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
insert_drive_file สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166 |
insert_drive_file สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156 |
insert_drive_file สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168 |
insert_drive_file สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม ปี งบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168 |
insert_drive_file สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165 |
insert_drive_file สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177 |
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเกษม มั่นคง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน
นายเกษม มั่นคง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 112