องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
Chang Thun Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ไตรมาส 4 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ไตรมาส 3 ในรอบเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 279
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ไตรมาส 2 ในรอบเดือน มกราคม-มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ประจำปี 2563 ไตรมาส 1 รอบเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 279
insert_drive_file ประกาศสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 271
insert_drive_file สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261
insert_drive_file สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 282
insert_drive_file สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฏาคม ปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278
insert_drive_file สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281
insert_drive_file สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256
1 - 20 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1 2