องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
Chang Thun Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
folder การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
insert_drive_file คำสั่งรับโอนพนักงานส่วนตำบล (ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับต้น) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
photo การแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 298
photo การแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 288
insert_drive_file การแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ (กรณีต่อสัญญาจ้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1