องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
Chang Thun Subdistrict Administrative Organization

ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกร้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย
assistant_photo แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกร้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-อิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ
check_box ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ
camera_alt ภาพกิจกรรม
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ประชาสัมพันธ์ผ่านรถเคลื่อนที่วันแรก….เชิญชวนให้ประชาชนตำบลช้างทูน ร่วมใจ “ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ”เลือกตั้ง อบต. [25 พฤศจิกายน 2564]
เจ้าหน้าที่ของ อบต.ช้างทูน พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [17 พฤศจิกายน 2564]
มอบถุงยังชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลช้างทูนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [17 พฤศจิกายน 2564]
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ได้รับมอบถุงยังชีพจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย และส่งมอบให้กับคนพิการทางสายตา ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2 ราย [17 พฤศจิกายน 2564]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ประกาศ รายการรับจ่ายเงิน ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview194
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดสระน้ำบริเวณเขื่อนลิ้นชิ้น หมู่ ๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview246
ประกาศขอคืนหลักประกันสัญญา (กรณีไม่สามารถติดต่อได้) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview334

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
thumb_up เพจ facebook
Facebook
เพจ facebook
Facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 37ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ